Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Företagsförmedling Företagsmäklare Företagsöverlåtelser Företagsvärdering Generationsskifte Styrelsearbete Företagsutveckling

Albatross78

I varje företag fattas det dagligen en massa beslut. En del av dessa beslut är av avgörande karaktär för företagets utveckling. Det kan ha med strategival att göra. Det kan röra sig om utökning av verksamheten genom företagsförvärv. Det kan gälla ett överlämnande av företaget till nästa generation. Inte sällan vill man som företagare söka hjälp utifrån. Därför finns Albatross78 och det har vi gjort i över 30 år.

Albatross78 är ett rådgivningsföretag inriktat på utveckling av företag och företags affärer. Albatross78 tillhandahåller kompetenta konsulter med egen erfarenhet av företagsledning som rådgivare och projektledare på ägar- och ledningsnivå i svenska företag i Sverige och i Europa.

Albatross78´s uppdragsgivare finns huvudsakligen bland ägare, styrelse och ledning för medelstora företag. Med medelstora företag menar vi företag med mellan 50 och 1.500 anställda.

Albatross78 arbetar inom två områden:

  • Ägarförändringar
  • Styrelsearbete


Albatross78 stödjer Stiftelsen Perus vänner
Stiftelsen Perus vänner
>