Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Företagsförmedling Företagsmäklare Företagsöverlåtelser Företagsvärdering Generationsskifte Styrelsearbete Företagsutveckling

Albatross78

I varje företag fattas det dagligen en massa beslut. En del av dessa beslut är av avgörande karaktär för företagets utveckling. Det kan ha med strategival att göra. Det kan röra sig om utökning av verksamheten genom företagsförvärv. Det kan gälla ett överlämnande av företaget till nästa generation. Inte sällan vill man som företagare söka hjälp utifrån. Därför finns Albatross78 och det har vi gjort i över 30 år.

Albatross78 är ett rådgivningsföretag inriktat på utveckling av företag och företags affärer. Albatross78 tillhandahåller kompetenta konsulter med egen erfarenhet av företagsledning som rådgivare och projektledare på ägar- och ledningsnivå i svenska företag i Sverige och i Europa.

Albatross78´s uppdragsgivare finns huvudsakligen bland ägare, styrelse och ledning för medelstora företag. Med medelstora företag menar vi företag med mellan 50 och 1.500 anställda.

Albatross78 arbetar inom två områden:

  • Ägarförändringar
  • Styrelsearbete


Albatross78 stödjer Stiftelsen Perus vänner
Stiftelsen Perus vänner
>
I think it is about time I get my Rolex Replicas. I have not received a tracking cartier replica uk and if I ever do were do I go and what shipping company do I go to to find out were it is. Also tag heuer replica sale that I have now does not keep good time. It is always 5 to 10 minutes fast every day. When I get up in the rolex replica sale I always have to change the time because it is always fast. I need this one replaced as well but I will not send it back before I get a new one because it takes you forever to respond and get the rolex replica sale back to me. You have my money for both of these tag heuer replica uk and I want them to work and I want the one I sent back to you already. I sent that Replica Rolex UK back one month ago to the address you gave me. I want a new watch. This is ridiculous. You have my money and my watch. Send me my watch. Also hublot replica looses time every day. At least 10 to 15 minutes a day.