Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Ägarförändringar
Företagsförsäljning | Företagsförvärv | Generationsskifte

Ägarförändringar

I Sverige finns över 500.000 mindre och medelstora privatägda företag. Gemensamt för alla dessa företag är att de förr eller senare är föremål för någon form av ägareförändring.

Den vanligaste formen för ägarförändring är försäljning av företaget. Albatross78 fungerar som rådgivare och företagsmäklare till många familjeföretagare i att sälja deras livsverk. Men ägarförändringen kan också ske som ett generationsskifte till nästa generation. Även i dessa sammanhang hjälper Albatross78 till som rådgivare.

Albatross78 fungerar som rådgivare och som företagsmäklare i samband med:

  • Företagsförsäljning
  • Företagsförvärv
  • Generationsskifte