Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Företagsförsäljning
Företagsförsäljning | Företagsförvärv | Generationsskifte

Ägarförändringar

Företagsförsäljning

Albatross78 fungerar som rådgivare och projektledare i samband försäljning av mindre och medelstora företag. Vårt arbetssätt avviker emellertid till rätt stor del från traditionella företagsmäklare.

Albatross78:s kompetens bygger på god kunskap om utveckling av företag och företagsaffärer. Detta innebär att vi i kontakten med en ny uppdragsgivare tidigt klarlägger om företaget är moget för en försäljning. Inte sällan visar en förstudie att det kan finnas skäl med att vänta med försäljningen ett tag och utnyttja tiden att utveckla företaget vidare för att skapa större värden i företaget. Det kan också röra sig om att städa upp i företaget, lyfta ut privata angelägenheter eller avveckla verksamhetsfrämmande affärer. Vår roll kan i sådana sammanhang vara som konsult eller styrelseledamot.

När väl företaget är moget för en försäljning tar Albatross78 ansvar som projektledare och leder försäljningsprocessen fram till avslut. Vår arbetsmetodik bygger på sex steg:

  • Affärsstrategisk och finansiell analys
  • Identifiering av potentiella köpare
  • Upprättande av försäljningsprospekt
  • Diskret kontakt med presumtiva köpare
  • Framtagning av 1-3 slutkandidater
  • Förhandlingar och avtalsskrivning

I projektledningen ingår även rådgivning med hjälp av samverkande experter avseende de legala- och skattemässiga delarna av företagsförsäljningen.