Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Företagsförvärv
Företagsförsäljning | Företagsförvärv | Generationsskifte

Ägarförändringar

Företagsförvärv

Albatross78´s arbetsmetod i samband med företagsköp innefattar:

  • Affärslogik
  • Målformulering
  • Affärsstrategisk due diligence
  • Fallgropar
  • Värdering
  • Inlemmande
  • Förhandling och avslut

Rådgivningen börjar med en diskussion om förvärvsstrategin och uppdragsgivarens skäl för att köpa ett företag. En handlingsplan för förberedelser och genomförande utarbetas innefattande även de mål, som skall uppnås med förvärvet.

En affärsstrategisk due diligence är en genomlysning av förvärvsobjektet innefattande strategiska, marknadsmässiga, finansiella, organisatoriska, legala och kulturella aspekter.

Den affärsstrategiska analysen avser även att eliminera eventuella fallgropar och ge underlag för värdering av förvärvskandidaten. Före förhandling och avslut upprättas en plan för inlemmandet av det förvärvade företaget.