Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Generationsskifte
Företagsförsäljning | Företagsförvärv | Generationsskifte

Ägarförändringar

Generationsskifte

Varje privatägt företag kommer någon gång att bli föremål för ett generationsskifte. Det kan ske inom familjen men ibland blir lösningen att företaget säljs till någon utomstående person eller företag som ett led i generationsskiftet.

Ett väl genomfört generationsskifte rymmer många olika aspekter:

  • Vem är lämpad att ta över
  • Rättvisefrågor mellan syskon
  • Tidpunkt för generationsskiftet
  • Affärsmässiga aspekter
  • Finansiella aspekter
  • Skattefrågor
  • Juridik

Albatross78 fungerar relativt ofta som rådgivare och samtalspartner för ägarfamiljer i generationsskiftesfrågor. Sådana samtal utgår från de familjemässiga, finansiella och affärsmässiga delarna av generationsskiftet. För råd och assistans i skattemässiga-, försäkringstekniska och juridiska frågor samarbetar Albatross78 nära med specialister.