Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling

Boken "Mitt liv affär"

Hälften av alla familjeföretag kommer att ha bytt ägare inom en tioårsperiod. Att sälja sitt livsverk eller att låta det gå vidare till nästa generation är för de allra flesta en mycket stor händelse, som man dessutom inte gör mer än en gång i livet. Det är i särklass familjeföretagarens största affär någonsin. En del förbereder sig noggrant och i god tid inför ägarförändringen. Flertalet är dåligt förberedda. En del skjuter på frågan av känslomässiga skäl. Andra slarvar med förberedelserna beroende på bristande insikt och kunskap om ägarförändringar. För många riskerar ägarförändringen bli en dålig affär.

"Mitt livs affär" är en handbok skriven för alla familjeföretagare i konsten att sälja sitt företag. Boken bygger på många års erfarenhet av företagsförsäljningar och generationsskiften. Rubriker i boken är:


  • Ägarstrategi
  • Generationsskifte inom familjen
  • Sälja sitt företag
  • Försäljningsprocessen
  • Advokaten - en viktig rådgivare
  • Livet efter försäljningen
  • Mitt livs affär - intervjuer med tre familjeföretagre som sålt sina livsverk
  • Så tänker en professionell företagsköpare - intervjuer med tre köpare
  • Avslutande råd
  • Ordlista

"Mitt livs affär" förklarar för familjeföretagaren vad det innebär att sälja sitt livsverk, hur en företagsförsäljning går till och hur man förbereder sig för denna stora händelse. Boken förmedlar många, handfasta och praktiska råd för familjeföretagare i att på bästa sätt föra över ägandet till nästa generation ägare.

"Mitt livs affär" är speciellt skriven för familjeföretag med omsättning mellan 20 och 200 miljoner kronor. Men boken kan med fördel även läsas av ägare till såväl mindre som större företag. Det finns även skäl för olika typer av företagsrådgivare att ta del av boken.

"Mitt livs affär" kan beställas här till priset av 280 kr + moms och frakt.

Namn
Organisation/Företag
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Antal

 

 

And I would rather have a replica watches sale that had decent servicing throughout the decades than a watch that still has its original crown, seals and crystal. But I know that there are rolex replica sale of people who prefer just the opposite. I've learned that a lot about buying and collecting rolex replica has to do with aesthetics. There is very little interest in the mechanical movement of the watch, people always trust it to be good. Many collectors tend to be more interested in a beautiful dial, or rolex replica uk pair of hands, than to making sure the movement is all beautiful and fresh. Nothing wrong with that, of course, and these watch replica watches sale are fairly easy to service, but I always make sure that the watch is in good technical working order as well. It is really a nice watch. Thanks for sending the glasses for the replica watches sale too.