Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Seminarier för inspiration och ny kunskap

Seminarier för inspiration och ny kunskap

Styrelsen – en fantastisk resurs

Aktivt styrelsearbete är en viktig del i ett företags framgång. Framgångsrikt styrelsearbete bygger på en kombination av rätt sammansatt styrelse och goda kunskaper om praktiskt styrelsearbete.

Seminariet i PRAKTISKT STYRELSEARBETE ger en utmärkt bas och modell för hur effektivt styrelsearbete kan bedrivas och ger deltagarna de praktiska råden för att göra styrelsearbetet till en strategisk konkurrensfaktor.

Styrelseboken Programpunkter
 • Styrelsens uppgift
 • Styrelsens sammansättning
 • Praktiskt styrelsearbete
 • Praktiska råd
 • Styrelsens ansvar
 • Styrelsen och ägarna

Generationsskifte – hot eller möjlighet?

Alla familjeföretag kommer att generationsväxlas förr eller senare. Denna kanske viktigaste händelse i en företagares liv slarvas inte sällan bort genom dåliga eller för sena förberedelser.

Seminariet i GENERATIONSSKIFTE belyser olika aspekter på att lämna över sitt företag till nästa generation ägare – inom eller utom familjen. Seminariet ger värdefulla råd på vad man som företagare bör tänka på för en lyckosam generationsväxling.

Seminariet vänder sig till alla familjeföretag, som vill vara förberedda på ett kommande generationsskifte och göra det optimalt både för sig själva och för de som vill ta över.

Mitt livs affär Programpunkter
 • Värdet av en plan för generationsskiftet
 • Speciella frågor i familjeföretag
 • Former för ägarförändring
 • Generationsskifte inom familjen
 • Generationsskifte utanför familjen
 • Livet efter generationsskiftet

Seminarierna anpassas efter behov men varar i normalfallet 2-3 timmar.
Seminarierna kan också göras om till heldagskurser.
Seminarierna bygger på Håkan Meyers böcker Styrelseboken och
Mitt livs affär.