Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Aktivt styrelsearbete
Aktivt styrelsearbete | Bollplank | Styrelseutbildning
 

Styrelsearbete

Aktivt styrelsearbete

Albatross78 anser att ett aktivt styrelsearbete med hjälp av externa ledamöter är en strategisk konkurrensfaktor för ett företag. Rätt skött styrelsearbete bidrager starkt till företagets utveckling.

Konsulterna i Albatross78 medverkar som styrelseordförande eller styrelseledamot i klientföretag.

Utgångspunkten för vårt engagemang i en styrelses arbete är:

 • Erfarenhet av företag och företags affärer
 • Erfarenhet från olika branscher
 • Bred kontaktyta
 • Kunskap inom väsentliga områden
 • Hög integritet och mod
 • God erfarenhet av styrelsearbete
 • God kunskap om aktiebolagslagen och dess krav på styrelsen

Vårt sätt att arbeta utgår från följande värderingar:

 • Krav på aktiv information
 • Värna bolagets bästa
 • Respektera sekretess
 • Uppmärksamhet mot jävssituationer

Albatross78 medverkar ofta även som rådgivare till företagsägare vid rekrytering av externa styrelseledamöter