Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Bollplank
Aktivt styrelsearbete | Bollplank | Styrelseutbildning
 

Styrelsearbete

Bollplank

Som företagsledare behöver man ett forum där man kan få utlopp för sina mest privata tankar. Man måste ha en förtrogen som kan lyssna, trösta, ge råd - helt enkelt vara en samtalspartner. Som regel har man ingen sådan förtrogen inom företaget och det kan vara skönt att slippa belasta familjen med dessa frågor.

Albatross78 fungerar mycket ofta som personlig rådgivare till företagsledare. Oftast gäller det redan framgångsrika företagsledare som vill ha ett eget forum för att diskutera sina tankar, få synpunkter på sitt beteende, formulera strategier och ta del av erfarenheter från andra branscher. Vi kallar denna funktion för Bollplank.

Bollplanksfunktionen rymmer flera roller.
Som personlig rådgivare måste man:

  • Kunna lyssna
  • Ha erfarenhet av egen företagsledning och företagaffärer
  • Vara ifrågasättande
  • Vara kreativ
  • Kunna ställa krav
  • Ha humor
  • Ha mod och integritet
  • Våga säga sanningen
  • Vara beskyddande

Bollplankssamtalen skapar ofta en kreativitet som eliminerar hemmablindhet