Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Styrelsearbete
Aktivt styrelsearbete | Bollplank | Styrelseutbildning
 

Styrelsearbete

Albatross78 hjälper ägare, styrelse och företagsledare att fatta rätt beslut i externa vägvalssituationer och att genomföra förändringar. Formerna för rådgivningen anpassas efter varje företags behov.

Rådgivning sker på flera olika sätt. Det vanligaste är att vi går in som aktiv styrelseledamot i företaget och i den rollen medverkar till företagets utveckling. Rådgivningen görs även personligt till företagets ägare eller VD i form av Bollplank. Med Bollplank menar vi upprepade målinriktade personliga samtal om företaget och dess utveckling. Rådgivning sker även i grupp i form av aktiva nätverk för företagsledare.

Ibland behöver företaget inte bara råd utan även praktisk hjälp med företagsutvecklingen och affärsförnyelsen. Albatross78 har väl beprövade arbetsmetoder med vars hjälp företaget kan utvecklas vidare.