Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling
Styrelseutbildning
Aktivt styrelsearbete | Bollplank | Styrelseutbildning
 

Styrelsearbete

Styrelseutbildning

Förutom att Albatross78:s konsulter arbetar som styrelseordförande eller styrelseledamot i många klientföretags styrelser genomför vi löpande utbildning i Aktivt styrelsearbete. Utbildningen vänder sig till företagsägare, styrelseledamöter och företagsledare.

Albatross78:s grundkurs i Aktivt styrelsearbete behandlar följande avsnitt:

 • Styrelsen som en strategisk resurs
 • Styrelsens arbetsuppgifter
 • Aktiebolagslagen och andra lagar
 • Sammansättning av en styrelse
 • Praktiska råd för styrelser och styrelseledamöter
 • Styrelsearbete i företag med problem
 • Styrelsens strategiverktygslåda
 • Styrelseansvar
 • Etik i styrelsearbetet
 • Styrelsen och ägarna
 • Revisorns roll

Sedan 1997 har Albatross78 utbildat 3.000 företagare i Aktivt styrelsearbete.

Tillämpad utbildning och träning av styrelser sker dessutom löpande.

Albatross78 medverkar som föredragshållare i Aktivt styrelsearbete men även i olika aspekter på företagsutveckling.