Albatross78 Företagsutvecklarna - arbetar med Företagsförmedling och Företagsutveckling

Styrelseboken

Aktivt styrelsearbete med stöd av externa ledamöter i styrelsen är en strategisk konkurrens- och framgångsfaktor för alla företag och då inte minst de små och medelstora företagen. Framgångsrikt styrelsearbete bygger på en kombination av rätt sammansatt styrelse och goda kunskaper om praktiskt styrelsearbete. Styrelseboken ger en utmärkt bas och modell för hur effektivt styrelsearbete kan bedrivas. Styrelseboken ger företagsägare, styrelseledamöter och företagsledning både en helhetsbild över styrelsens roll och uppgifter och samtidigt de praktiska råden för att göra styrelsearbetet till en strategisk konkurrensfaktor.

Styrelseboken är en bok skriven för små och medelstora företag och dess ägare, styrelser och ledningar. Styrelseboken kan också med fördel ses som en grundutbildning för blivande styrelseledamöter och företagsrådgivare såsom advokater, revisorer, redovisningskonsulter och affärsrådgivare. Boken är lättillgänglig för både ovana som erfarna styrelseledamöter och kan även användas som uppslagsbok i styrelsefrågor.

Huvudinnehåll

  • Styrelsens uppgift
  • Aktiebolagslagen och andra relevanta lagar
  • Styrelsens sammansättning
  • Praktiskt styrelsearbete
  • Styrelsens strategiverktygslåda
  • Praktiska råd
  • Styrelsearbete i företag med problem
  • Styrelsens ansvar
  • Styrelsen och ägarna
  • Revisorns roll

Styrelseboken är skriven av Håkan Meyer och ges ut av Far Akademi. Boken kan beställas på www.farakademi.se/Bocker/Styrelseboken

Utbildning, seminarier och föredrag

Sedan drygt 10 år har Håkan Meyer och Albatross78 utbildat cirka 3 000 företagare i Aktivt styrelsearbete.

Med Styrelseboken som kurslitteratur genomför FAR Akademi utbildningen Styrelsearbete i praktiken. Se närmare på www.farakademi.se/Kurser/Styrelsearbete-i-praktiken/

 

 

Can you cartier replica sale anything else I may have not seen. Staying in the price range of what I've already paid. I need to know how to handle ordering my watch that's already been paid for. There are a number of breitling replica in my cart that I like and would prefer to get the largest face Rolex in the cart or refund my cartier replica uk to my card. How can we either get the watch to me ASAP or my money back ASAP. I am wanting an answer on my order or my money back. I've spent time waiting on you and your replica watches sale to just sit and pay and get nothing in return. Please contact me as soon as tag heuer replica or I'll take other measures of obtaining what's rightfully the Rolex Replicas of mine. Your company clearly states that I am able to ship it back within 14 days of receiving the hublot replica sale. I am not particularly afraid of customs since replicas are typically imported and not exported.